ПРОЕКТИ
BG | EN

През изминалите години от създаването си “ЕКСПРО-2000” е изпълнила над 600 проекта като основен проектант или подизпълнител по част “Строителни конструкции”. Проектите са с различен обем и степен на сложност.

Приоритет в работата на “ЕКСПРО-2000” е проектиране на строителни конструкции на промишлени енергийни обекти в: атомни-електроцентрали, топло-електроцентрали, газови централи, водно-енергийни централи, рафинерии, заводи за производство на целулоза и хартия, химически заводи, металургични заводи, фармацевтични заводи и други.

Освен промишлени обекти фирмата има и множество проектирани граждански такива, като еднофамилни къщи, жилищни сгради, административни и офис сгради, складове и други.  

  • ТЕЦ „Марица Изток 3” АД – рехабилитация. Кабелна и тръбна естакада

Обект: ТЕЦ „Марица Изток 3”

Подобект: Сероочистваща инсталация-кабелна и тръбна естакада

Характеристики на обекта:

Материал: стоманена конструкция
Височина: 8.80 метра и 12.00 метра
Дължина: около 150 метра
Ширина: 2.50 метра
Тегло: около 250 тона

Конструкцията на естакадата свързва помпената станция с мелничната сграда за варовик. Представлява пространствена система от две вертикални и две хоризонтални ферми, които образуват затворено сечение с ширина 2500 и височина 2890 мм осово. Кабелната и тръбна естакада е затворена. Стените и покривът са покрити с профилирана ламарина. Конструкцията е заварена като е разчленена на отделни едроразмерни елементи, които са свързани с високоякостни болтове.

Собственик: ТЕЦ "Марица Изток 3" АД
Инженеринг: "PB Power", Германия
Изпълнител: Консорциум "DSD-RWE Solutions"
Главен проектант на обекта: "ТОТЕМА Инженеринг"
Независим Строителен Надзор: "Стройконтрол КК"
Изпълнител на стоманената конструкция: "Адвал" АД

Година на проектиране: 2004 година
Въведен в експлоатация: 2005 година

Задача: Работен проект на стоманената конструкция и фундаменти.

EN