ПРОЕКТИ
BG | EN

През изминалите години от създаването си “ЕКСПРО-2000” е изпълнила над 600 проекта като основен проектант или подизпълнител по част “Строителни конструкции”. Проектите са с различен обем и степен на сложност.

Приоритет в работата на “ЕКСПРО-2000” е проектиране на строителни конструкции на промишлени енергийни обекти в: атомни-електроцентрали, топло-електроцентрали, газови централи, водно-енергийни централи, рафинерии, заводи за производство на целулоза и хартия, химически заводи, металургични заводи, фармацевтични заводи и други.

Освен промишлени обекти фирмата има и множество проектирани граждански такива, като еднофамилни къщи, жилищни сгради, административни и офис сгради, складове и други. 

  • ТЕЦ “Марица Изток 2”- Рехабилитация на носещата конструкция на Транспортьор Т-13а, б

Обект: ТЕЦ „Марица Изток 2”

Подобект: Рехабилитация на носещата конструкция на Транспортьор Т-13а, б.

Характеристики на обекта:

Материал: сглобяема стоманобетонна и стоманена конструкция
Дължина: около 112 метра
Ширина: 9.00 метра

Транспортьор Тр-13а, б е предназначен да захранва с въглища бункерното на Главен корпус. Той е основен в схемата на Въглеподаването и от надеждната му работа пряко зависи нормалната експлоатация на централата. Разглежданата в проекта секция започва от Пресипка №7 и завършва при Главен корпус.

Възложител: ТЕЦ „Марица Изток 2” ЕАД

Година на проектиране: 2015 година

Задача: Оценка на състоянието и работен проект за рехабилитация на съществуваща носеща конструкция на Транспортьор Т-13а, б.

EN