ПРОЕКТИ
BG | EN

През изминалите години от създаването си “ЕКСПРО-2000” е изпълнила над 600 проекта като основен проектант или подизпълнител по част “Строителни конструкции”. Проектите са с различен обем и степен на сложност.

Приоритет в работата на “ЕКСПРО-2000” е проектиране на строителни конструкции на промишлени енергийни обекти в: атомни-електроцентрали, топло-електроцентрали, газови централи, водно-енергийни централи, рафинерии, заводи за производство на целулоза и хартия, химически заводи, металургични заводи, фармацевтични заводи и други.

Освен промишлени обекти фирмата има и множество проектирани граждански такива, като еднофамилни къщи, жилищни сгради, административни и офис сгради, складове и други.  
 

  • ТЕЦ “Марица Изток 3” – Носеща конструкция на Транспортьори Т-12а, б и Т-19а, б

Обект: ТЕЦ „Марица Изток 3”

Подобект: Транспортьори Т-12а, б и Т-19а, б.

Характеристики на обекта:

Материал: Стоманобетонни колони; стоманени ферми и вертикални връзки
Височина: 45 метра
Дължина: 182 метра
Ширина: 9 метра

Транспортьори Тр-12 и Тр-19 са предназначени да пренасят подготвеното за изгаряне гориво до главен корпус. Двата транспортьора започват от сгради на въглеподаването /за Тр-12а,б – от Въгледробилка втора степен и за Тр-19а,б – от Пресипка № 8/. Завършват при ред „Г” на главен корпус, на кота около +45.00. Наклона е постоянен -13 градуса. На около 15.60 метра от ред „Г” на Главен корпус транспортьорите стават хоризонтални.

Собственик: „ЕНЕЛ Марица Изток 3” АД

Година на проектиране: 2011 година
Въведен в експлоатация: 2012 година

Задача: Оценка на остатъчния ресурс на строителната конструкция. Работен проект за усилване.

EN