ПРОЕКТИ
BG | EN

През изминалите години от създаването си “ЕКСПРО-2000” е изпълнила над 600 проекта като основен проектант или подизпълнител по част “Строителни конструкции”. Проектите са с различен обем и степен на сложност.

Приоритет в работата на “ЕКСПРО-2000” е проектиране на строителни конструкции на промишлени енергийни обекти в: атомни-електроцентрали, топло-електроцентрали, газови централи, водно-енергийни централи, рафинерии, заводи за производство на целулоза и хартия, химически заводи, металургични заводи, фармацевтични заводи и други.

Освен промишлени обекти фирмата има и множество проектирани граждански такива, като еднофамилни къщи, жилищни сгради, административни и офис сгради, складове и други. 


  • АЕЦ “Козлодуй” - Сграда за азотна и компресорна станция
Обект: АЕЦ „Козлодуй” EN

Подобект: Сграда за азотна компресорна станция

Характеристики на обекта:

Материал: стоманена конструкция
Височина: 3.80 метра
Дължина: 12 метра
Ширина: 5 метра
Тегло: 9.00 тона (стоманена конструкция)

Състои се от четири напречни рамки. Сградата е затворена със садвич-панели, с пълнеж от минерална вата.

Възложител: ДП „Радиоактивни отпадъци”
Главен проектант: „ЕНПРО-КОНСУЛТ” ООД

Година на проектиране: 2014 година

Задача: Работен проект на стоманобетонни фундаменти и стоманена конструкция.