ПРОЕКТИ
BG | EN

През изминалите години от създаването си “ЕКСПРО-2000” е изпълнила над 600 проекта като основен проектант или подизпълнител по част “Строителни конструкции”. Проектите са с различен обем и степен на сложност.

Приоритет в работата на “ЕКСПРО-2000” е проектиране на строителни конструкции на промишлени енергийни обекти в: атомни-електроцентрали, топло-електроцентрали, газови централи, водно-енергийни централи, рафинерии, заводи за производство на целулоза и хартия, химически заводи, металургични заводи, фармацевтични заводи и други.

Освен промишлени обекти фирмата има и множество проектирани граждански такива, като еднофамилни къщи, жилищни сгради, административни и офис сгради, складове и други.  
 

 


  • МКИ - база „Кремиковци” – Стоманени еднокорабни промишлени халета за производство на стоманени конструкции
Обект: База „Кремиковци” EN
Подобекти: Промишлено хале с отвор 18 метра
Промишлено хале с отвор 24 метра
Промишлено хале с отвор 24+15 метра

Характеристики на обекта:

Общо тегло: около 800 тона
Промишлено хале с отвор 18 метра
Материал: стоманена конструкция
Височина: 13.60 метра
Дължина: 60.00 метра
Ширина: 18.30 метра
Промишлено хале с отвор 24 метра
Материал: стоманена конструкция
Височина: 12.60 метра
Дължина: 60.00 метра
Ширина: 24.30 метра
Промишлено хале с отвор 24+15 метра
Материал: стоманена конструкция
Височина: 16.98 метра
Дължина: 60.00 метра
Ширина: 40.12 метра

Инвеститор: „Монтаж Комплект Инженеринг” ЕООД
Възложител: „Монтаж Комплект Инженеринг” ЕООД
Главен изпълнител: „Монтаж Комплект Инженеринг” ЕООД

Година на проектиране: 2008–2011 година
Въведен в експлоатация: 2008–2011 година

Задача: Работен проект по част „Строително-конструктивна”.