ПРОЕКТИ
BG | EN

През изминалите години от създаването си “ЕКСПРО-2000” е изпълнила над 600 проекта като основен проектант или подизпълнител по част “Строителни конструкции”. Проектите са с различен обем и степен на сложност.

Приоритет в работата на “ЕКСПРО-2000” е проектиране на строителни конструкции на промишлени енергийни обекти в: атомни-електроцентрали, топло-електроцентрали, газови централи, водно-енергийни централи, рафинерии, заводи за производство на целулоза и хартия, химически заводи, металургични заводи, фармацевтични заводи и други.

Освен промишлени обекти фирмата има и множество проектирани граждански такива, като еднофамилни къщи, жилищни сгради, административни и офис сгради, складове и други. 


  • ТЕЦ “Марица Изток 2”- Рехабилитация на носещата конструкция на Пресипка 7

Обект: ТЕЦ „Марица Изток 2”

Подобект: Рехабилитация на носещата конструкция на
Пресипка 7

Характеристики на обекта:

Материал: сглобяема стоманобетонна и стоманена конструкция
Височина: 48 метра
Дължина: около 50 метра
Ширина: 30 метра

Пресипка 7 е основна в схемата на Въглеподаването и от надеждната ú работа пряко зависи нормалната експлоатация на централата.

Възложител: ТЕЦ „Марица Изток 2” ЕАД

Година на проектиране: 2015 година

Задача: Оценка на състоянието и работен проект за рехабилитация на съществуваща носеща конструкция на Пресипка 7.

EN