ПРОЕКТИ
BG | EN

През изминалите години от създаването си “ЕКСПРО-2000” е изпълнила над 600 проекта като основен проектант или подизпълнител по част “Строителни конструкции”. Проектите са с различен обем и степен на сложност.

Приоритет в работата на “ЕКСПРО-2000” е проектиране на строителни конструкции на промишлени енергийни обекти в: атомни-електроцентрали, топло-електроцентрали, газови централи, водно-енергийни централи, рафинерии, заводи за производство на целулоза и хартия, химически заводи, металургични заводи, фармацевтични заводи и други.

Освен промишлени обекти фирмата има и множество проектирани граждански такива, като еднофамилни къщи, жилищни сгради, административни и офис сгради, складове и други.  
 
  • ТЕЦ “Марица Изток 3” – Обследване на стоманобетонов комин 1 - 325м

Обект: ТЕЦ „Марица Изток 3”

Подобект: Обследване на стоманобетонов комин 1- 325м

Характеристики на обекта:

Материал: стоманобетон
Височина: 325 метра

Собственик: „КОНТУР ГЛОБАЛ Марица Изток 3” АД

Година на проектиране: 2014 година

Задача: Изготвяне на отчет за състоянието на комина. Изготвяне на работен проект за възстановяване на компрометирани участъци от стоманобетоновата конструкция на комина.

EN