ПРОЕКТИ
BG | EN

През изминалите години от създаването си “ЕКСПРО-2000” е изпълнила над 600 проекта като основен проектант или подизпълнител по част “Строителни конструкции”. Проектите са с различен обем и степен на сложност.

Приоритет в работата на “ЕКСПРО-2000” е проектиране на строителни конструкции на промишлени енергийни обекти в: атомни-електроцентрали, топло-електроцентрали, газови централи, водно-енергийни централи, рафинерии, заводи за производство на целулоза и хартия, химически заводи, металургични заводи, фармацевтични заводи и други.

Освен промишлени обекти фирмата има и множество проектирани граждански такива, като еднофамилни къщи, жилищни сгради, административни и офис сгради, складове и други.


  • Централа „Дуисбург-Хукинген”, Германия - Сграда за нова компресорна станция и опори за трасе на тръби за коксов газ

Обект: Централа "Дуисбург- Хукинген” - Германия

Подобект: Сграда за нова компресорна станция и опори за трасе на тръби за коксов газ

Характеристики на обекта:

Материал: стоманени и стоманобетонни конструкции
Височина: 9.60 метра (Сграда компресорна станция)
Дължина: 31 метра (Сграда компресорна станция)
Ширина: 12 метра (Сграда компресорна станция)
Тегло: 103 тона (Сграда компресорна станция)
Тегло: 54 тона (Опори за трасе на тръби за коксов газ)

В средните полета на сградата на компресорна станция са разположени два фундамента на компресорите. Предвидени са два подкранови пътя за кран с товароподемност 12.5 тона. Общата дължина на трасето за коксов газ е около 310 метра.

Собственик: "RWE" Германия
Изпълнител: "ЕНЕМОНА" АД
Главен проектант: "ЕНПРО КОНСУЛТ" ООД

Година на проектиране: година 2011-2014
Въведен в експлоатация: година 2014

Задача: Работен проект по части „Строително- конструктивна” и „Архитектурна”: стоманени конструкции, фундаменти на сграда, опори и компресори, вани и други;

EN