ПРОЕКТИ
BG | EN

През изминалите години от създаването си “ЕКСПРО-2000” е изпълнила над 600 проекта като основен проектант или подизпълнител по част “Строителни конструкции”. Проектите са с различен обем и степен на сложност.

Приоритет в работата на “ЕКСПРО-2000” е проектиране на строителни конструкции на промишлени енергийни обекти в: атомни-електроцентрали, топло-електроцентрали, газови централи, водно-енергийни централи, рафинерии, заводи за производство на целулоза и хартия, химически заводи, металургични заводи, фармацевтични заводи и други.

Освен промишлени обекти фирмата има и множество проектирани граждански такива, като еднофамилни къщи, жилищни сгради, административни и офис сгради, складове и други.   • ТЕЦ “Марица Изток 2”- Стоманобетонна естакада между опори №39 и №15

Обект: ТЕЦ „Марица Изток 2”

Подобект: Стоманобетонна естакада между опори №39 и №15

Характеристики на обекта:

Материал: сглобяема стоманобетонна конструкция
Височина: около 6.50 метра

Тръбопроводната естакада е изпълнена изцяло като сглобяема стоманобетонна конструкция, с изключение на фундаментите, които са монолитни. В напречна посока представлява едноотворна рамка с осово разстояние между колоните - 210 см. В надлъжна посока рамките са разположени през 1200 см, като са свързани с две надлъжни греди, разположени в осите на колоните.

Възложител: ТЕЦ „Марица Изток 2” ЕАД

Година на проектиране: 2005-2006 година
Въведен в експлоатация: 2006 година

Задача: Работен проект за рехабилитация на съществуваща тръбна стоманобетонна естакада.

EN