ПРОЕКТИ
BG | EN

През изминалите години от създаването си “ЕКСПРО-2000” е изпълнила над 600 проекта като основен проектант или подизпълнител по част “Строителни конструкции”. Проектите са с различен обем и степен на сложност.

Приоритет в работата на “ЕКСПРО-2000” е проектиране на строителни конструкции на промишлени енергийни обекти в: атомни-електроцентрали, топло-електроцентрали, газови централи, водно-енергийни централи, рафинерии, заводи за производство на целулоза и хартия, химически заводи, металургични заводи, фармацевтични заводи и други.

Освен промишлени обекти фирмата има и множество проектирани граждански такива, като еднофамилни къщи, жилищни сгради, административни и офис сгради, складове и други.   • „ЕЙ и ЕС 3С ТЕЦ Марица Изток 1”, Проектиране на повдигателно съоръжение върху Електрофилтри, Блок 1 и 2

Обект: „ЕЙ и ЕС 3С ТЕЦ Марица Изток 1”

Подобект: Проектиране на повдигателно съоръжение върху Електрофилтри, Блок 1 и 2

Характеристики на обекта:

Материал: стоманена конструкция
Височина: 28 метра (съществуваща конструкция на електрофилтрите)
Дължина: 44.80 метра (съществуваща конструкция на електрофилтрите)
Ширина: 17.25 метра (съществуваща конструкция на електрофилтрите)
Тегло: около 34 тона (нова стоманена конструкция за един блок)

Проектът включва стоманена носеща опорна конструкция за кранов път и необходимите за обслужването на повдигателното съоръжение пасарелки, площадки и стълби за достъп.

Възложител: „ЕЙ и ЕС 3С Марица Изток 1” ЕООД

Година на проектиране: 2014-2015 година

Задача: Проектиране на повдигателно съоръжение върху Електрофилтри, Блок 1 и 2.

EN