ПРОЕКТИ
BG | EN

През изминалите години от създаването си “ЕКСПРО-2000” е изпълнила над 600 проекта като основен проектант или подизпълнител по част “Строителни конструкции”. Проектите са с различен обем и степен на сложност.

Приоритет в работата на “ЕКСПРО-2000” е проектиране на строителни конструкции на промишлени енергийни обекти в: атомни-електроцентрали, топло-електроцентрали, газови централи, водно-енергийни централи, рафинерии, заводи за производство на целулоза и хартия, химически заводи, металургични заводи, фармацевтични заводи и други.

Освен промишлени обекти фирмата има и множество проектирани граждански такива, като еднофамилни къщи, жилищни сгради, административни и офис сгради, складове и други. 


  • ТЕЦ “Марица Изток 2”- Сграда за подсушаване и складиране на гипс

Обект: ТЕЦ „Марица Изток 2”

Подобект: Сграда за подсушаване и складиране на гипс

Характеристики на обекта:

Материал: стоманена конструкция
Височина: около 40 метра
Дължина: 120 метра
Ширина: 40 метра
Тегло: около 700 тона

Металната конструкция представлява рамки с голям отвор, свързани с високоякостни болтове.

Главен изпълнител: “Заводски строежи–Стара Загора” АД Възложител: Консорциум DSD-SHU , Германия

Година на проектиране: 2002 година
Въведен в експлоатация: 2003 година

Задача: Работен проект на стоманената конструкция.

EN