ПРОЕКТИ
BG | EN

През изминалите години от създаването си “ЕКСПРО-2000” е изпълнила над 600 проекта като основен проектант или подизпълнител по част “Строителни конструкции”. Проектите са с различен обем и степен на сложност.

Приоритет в работата на “ЕКСПРО-2000” е проектиране на строителни конструкции на промишлени енергийни обекти в: атомни-електроцентрали, топло-електроцентрали, газови централи, водно-енергийни централи, рафинерии, заводи за производство на целулоза и хартия, химически заводи, металургични заводи, фармацевтични заводи и други.

Освен промишлени обекти фирмата има и множество проектирани граждански такива, като еднофамилни къщи, жилищни сгради, административни и офис сгради, складове и други.  


  • ТЕЦ “Марица Изток 3” – рехабилитация. Опорна конструкция на Хидроциклони

Обект: ТЕЦ „Марица Изток 3”

Подобект: Сероочистваща инсталация, Блокове от 1 до 4 - Газоходи от Бай-пас до абсорбер и опорна конструкция на хидроциклоните

Характеристики на обекта:

Материал: стоманена конструкция
Височина: 40 метра
Дължина: 16 метра
Ширина: 11 метра
Тегло: около 400 тона

Стоманена прътова носеща конструкция; съединения с високоякостни болтове.

Собственик: „ТЕЦ Марица Изток 3” АД
Инженеринг: „PB Power”, Германия
Изпълнител: Консорциум „ DSD-RWE Solutions ”
Главен проектант на обекта: „ТОТЕМА Инженеринг”
Независим Строителен Надзор: „Стройконтрол КК”
Изпълнител на стоманената конструкция: „Монтаж Комплект Инженеринг” ЕООД

Година на проектиране: 2004-2005 година
Въведен в експлоатация: 2006-2007 година

Задача: Верификация на статическите изчисления, работни чертежи за производство.

EN