ВЪВЕДЕНИЕ
BG | EN

 

Фирма “ЕКСПРО-2000” е специализирана в проектиране на строителни конструкции.

“ЕКСПРО-2000” счита за основни в своята фирмена политика добрите делови взаимоотношения с всички звена, ангажирани в инвестиционния процес. Ние залагаме на директните контакти, което доказано влияе положително на качеството на работа, сроковете на изпълнение и атрактивността на цената.

“ЕКСПРО-2000” има за цел и до този момент успешно реализира пряко участие в инвестиционния процес чрез активен авторски надзор и техническа помощ до завършване на строителството.

Фирма “ЕКСПРО-2000” декларира, че инженерните дейности се изпълняват според стандарт за качество ISO 9001.