ВЪЗЛОЖИТЕЛИ И ПАРТНЬОРИ
BG | EN

 

“ЕКСПРО-2000” ЕООД поддържа трайни професионални контакти и успешно сътрудничи с водещи местни и чуждестранни проектантски, инженерингови и строително-монтажни фирми.

“ЕКСПРО-2000” ЕООД има дългогодишни клиенти едни от най-големите държавни и частни предприятия, опериращи на територията на Република България.

Възложители и партньори:

 • "АББ – България" ЕООД

 • "АББ" – Швеция

 • "Адвал" АД

 • ALSTOM Power Boiler GmbH

 • ALSTOM Power Generation AG

 • "Атоменергоремонт" ЕАД

 • "Аурубис България" АД

 • "Балкански 2000" ООД

 • "Балканфарма Дупница" АД

 • "Брикел" ЕАД

 • "Булгартрансгаз" ЕАД

 • "Бултерм- България" ООД

 • "Vamet Technologies Oy", Финландия

 • "Valmet AB", Швеция

 • "ВЕТРОРЕЗИНА БАЛКАН" ООД

 • "Главболгарстрой" АД

 • "Group Five", Южна Африка

 • ДА "Държавен резерв и военновременни запаси"

 • ДП "Радиоактивни отпадъци"

 • "ЕЙ и ЕС 3С Марица Изток 1" ЕООД

 • "ЕНЕЛ Марица Изток 3" АД

 • "ЕНЕМОНА" АД

 • "ЕНЕРГОМОНТАЖ-ВЕЦ" АД

 • Енергопроект, Хидроенергетика ООД

 • "ЕНПРО КОНСУЛТ" ООД

 • "Enprode Engineering and Consulting", Турция

 • "Заводски строежи-Стара Загора" АД

 • "Захарни заводи" АД -гр. Горна Оряховица

 • "Кей Дивелъпмънт" ЕООД

 • Консорциум "Кльокнер INA/S-H-U", Германия

 • Консорциум "DSD-SHU", Германия

 • Консорциум "DSD-RWE Solutions"

 • "КОНТУР ГЛОБАЛ Марица Изток 3" АД

 • "Лукойл Нефтохим Бургас" АД

 • "Металик" АД

 • "МОНДИ Стамболийски" ЕАД

 • "Монтаж Комплект Инженеринг" ЕООД

 • "Национална Енергийна Компания" ЕАД

 • "Петромакс Пауър" ООД

 • Проектантско Бюро "Хайлман", Германия

 • "Рудин" ООД

 • "PB Power ”, Германия

 • "RWE", Германия

 • "САКСА" ООД

 • "СИМЕНС" ЕООД, България

 • "Steinmüller engineering"- Германия

 • "Старт инженеринг" АД

 • "Стройконтрол КК"

 • "Техноарт Киров и сие" СД

 • "ТИМ-ЕКОТЕРМ-ИД" ООД

 • "ТИТАН Златна Панега цимент" АД

 • ТЕЦ "Марица изток 2" ЕАД

 • "ТОТЕМА Инженеринг"

 • "Химкоплект-Инженеринг" АД

 • "ХОЛСИМ България"

 • "Хъс" ООД

 • "Чахов" ООД

 • "Щрих" ООД