BG | EN
 

 

 

“ЕКСПРО-2000” ЕООД,
фирма учредена в Република България,
е създадена в средата на 2000 година с основен предмет на дейност
проектиране на строителни конструкции.

 

“ЕКСПРО-2000”
съчетава опита в проектирането
с предимствата на фирма с млада в организационно отношение структура.

 

Какво е ЕКСПРО?
Името на фирмата представлява акроним съдържащ приоритетните дейности на фирмата:

Енергетика
Конструкции
Строителство
ПРОектиране.