ПРОФЕСИОНАЛНИ УСЛУГИ
BG | EN

 

Основни дейности извършвани от “ЕКСПРО-2000” са:

 • идейно, техническо и работно проектиране на нови стоманобетонни и стоманени конструкции;
 • управление и надзор в процеса на проектирането;
 • огледи, обследване, реконструкции и рехабилитация на съществуващи обекти;
 • оценка на остатъчния ресурс на конструкции;
 • проверка на сеизмична устойчивост;
 • статикодинамичен анализ;
 • консултантски услуги.

Освен основните подобекти на ТЕЦ, специалистите ангажирани във фирмата имат богат опит в проектиране строителната част на:

 • открити и закрити разпределителни уредби;
 • складови стопанства;
 • охладителни кули;
 • фундаменти под машини;
 • резервоари;
 • съоръжения за сметища;
 • съоръжения за пречиствателни станции;
 • обекти на гражданското жилищно и обществено строителство.