ПРОЕКТИ
BG | EN

През изминалите години от създаването си “ЕКСПРО-2000” е изпълнила над 600 проекта като основен проектант или подизпълнител по част “Строителни конструкции”. Проектите са с различен обем и степен на сложност.

Приоритет в работата на “ЕКСПРО-2000” е проектиране на строителни конструкции на промишлени енергийни обекти в: атомни-електроцентрали, топло-електроцентрали, газови централи, водно-енергийни централи, рафинерии, заводи за производство на целулоза и хартия, химически заводи, металургични заводи, фармацевтични заводи и други.

Освен промишлени обекти фирмата има и множество проектирани граждански такива, като еднофамилни къщи, жилищни сгради, административни и офис сгради, складове и други. 
  • „ЕЙ и ЕС 3С ТЕЦ Марица Изток 1”, Открита разпределителна уредба (ОРУ) 400 kV

Обект: „ЕЙ и ЕС 3С ТЕЦ Марица Изток 1”

Подобект: Открита разпределителна уредба (ОРУ) 400 kV

Характеристики на обекта:

 

Материал: стоманена конструкция

Възложител: „ЕЙ и ЕС 3С Марица Изток 1” ЕООД
Изпълнител: „Рудин” ООД

Година на проектиране: 2007 година
Въведен в експлоатация: 2007 година

Задача: Проектиране на стоманени конструкции.

EN