ПРОЕКТИ
BG | EN

През изминалите години от създаването си “ЕКСПРО-2000” е изпълнила над 600 проекта като основен проектант или подизпълнител по част “Строителни конструкции”. Проектите са с различен обем и степен на сложност.

Приоритет в работата на “ЕКСПРО-2000” е проектиране на строителни конструкции на промишлени енергийни обекти в: атомни-електроцентрали, топло-електроцентрали, газови централи, водно-енергийни централи, рафинерии, заводи за производство на целулоза и хартия, химически заводи, металургични заводи, фармацевтични заводи и други.

Освен промишлени обекти фирмата има и множество проектирани граждански такива, като еднофамилни къщи, жилищни сгради, административни и офис сгради, складове и други.  
 

 


 

  • Петролна база, гр.Сливен, Фундаменти на три броя резервоари с обем 20 000 м3
Обект: Петролна база, гр.Сливен EN

Подобект: Фундаменти на три броя резервоари с обем 20 000 м3

Характеристики на обекта:

Материал: стоманени резервоари
Обем: 20 000 м3

Инвеститор: ДА „Държавен резерв и военно-временни запаси”
Главен изпълнител: "МКИ" ЕООД
Възложител: ДА „Държавен резерв и военно-временни запаси”

Година на проектиране: 2008-2009 година
Въведен в експлоатация: 2009 година

Задача: Проектиране на фундаменти на три резервоара с обем по 20 000 м3 върху баластрова възглавница.