ПРОЕКТИ
BG | EN

През изминалите години от създаването си “ЕКСПРО-2000” е изпълнила над 600 проекта като основен проектант или подизпълнител по част “Строителни конструкции”. Проектите са с различен обем и степен на сложност.

Приоритет в работата на “ЕКСПРО-2000” е проектиране на строителни конструкции на промишлени енергийни обекти в: атомни-електроцентрали, топло-електроцентрали, газови централи, водно-енергийни централи, рафинерии, заводи за производство на целулоза и хартия, химически заводи, металургични заводи, фармацевтични заводи и други.

Освен промишлени обекти фирмата има и множество проектирани граждански такива, като еднофамилни къщи, жилищни сгради, административни и офис сгради, складове и други.  
 

 


 

 


 

  • „МОНДИ Стамболийски”, гр.Стамболийски - Тръбна и кабелна естакада

Обект: „Монди Стамболийски”, гр.Стамболийски

Подобект: Тръбна и кабелна естакада в „Монди” гр.Стамболийски - част строително-конструктивна.

Характеристики на обекта:

Материал: стоманени опори и ферми; стоманобетонни фундаменти
Височина: 12 (8, 10) метра
Дължина: 390 метра
Ширина: 2.40 метра
Тегло: 256 тона (стоманени конструкции)

Тази естакада е част от общата реконструкция и модернизация на предприятието. Върху нея се монтират тръбопроводни трасета пренасящи пара, пожарна, топла и прясна вода, различни видове луга, газ кондензат и други, както и кабелно трасе. В средата на напречните профили на трасето е развита обслужваща площадка за достъп, ревизия и ремонт.

Възложител: „МОНДИ Стамболийски” ЕАД
Изпълнител: „ЕНЕМОНА” АД
Главен проектант: „ЕНПРО-КОНСУЛТ” ООД

Година на проектиране: 2013 година
Въведен в експлоатация: 2014 година

Задача: Работен проект на стоманобетонни фундаменти и стоманени конструкции.

EN