ПРОЕКТИ
BG | EN

През изминалите години от създаването си “ЕКСПРО-2000” е изпълнила над 600 проекта като основен проектант или подизпълнител по част “Строителни конструкции”. Проектите са с различен обем и степен на сложност.

Приоритет в работата на “ЕКСПРО-2000” е проектиране на строителни конструкции на промишлени енергийни обекти в: атомни-електроцентрали, топло-електроцентрали, газови централи, водно-енергийни централи, рафинерии, заводи за производство на целулоза и хартия, химически заводи, металургични заводи, фармацевтични заводи и други.

Освен промишлени обекти фирмата има и множество проектирани граждански такива, като еднофамилни къщи, жилищни сгради, административни и офис сгради, складове и други. 


  • „ЕЙ и ЕС 3С ТЕЦ Марица Изток 1” Сграда на котел, сграда на бункер- ограждане и покриване

Обект: „ЕЙ и ЕС 3С ТЕЦ Марица Изток 1”

Подобект: Сграда на котел, сграда на бункер - ограждане и покриване

Характеристики на обекта:

Материал: стоманена конструкция
Височина: 95 метра

Инвеститор: AES Corporation
Главен изпълнител: ALSTOM Power Boiler GmbH и
ALSTOM Power Generation AG
Възложител: ALSTOM Power Boiler GmbH

Година на проектиране: 2010 година
Въведен в експлоатация: 2011 година

Задача: Работен проект за ограждането и покриването на Сградата на котела и Сградата на бункера.

EN