ПРОЕКТИ
BG | EN

През изминалите години от създаването си “ЕКСПРО-2000” е изпълнила над 600 проекта като основен проектант или подизпълнител по част “Строителни конструкции”. Проектите са с различен обем и степен на сложност.

Приоритет в работата на “ЕКСПРО-2000” е проектиране на строителни конструкции на промишлени енергийни обекти в: атомни-електроцентрали, топло-електроцентрали, газови централи, водно-енергийни централи, рафинерии, заводи за производство на целулоза и хартия, химически заводи, металургични заводи, фармацевтични заводи и други.

Освен промишлени обекти фирмата има и множество проектирани граждански такива, като еднофамилни къщи, жилищни сгради, административни и офис сгради, складове и други.  
  • ТЕЦ “Марица Изток 3” – Статико-динамичен анализ на носещата конструкция на Въгледробилка II степен. Работен проект за усилване
Обект: ТЕЦ „Марица Изток 3” EN

Подобект: Статико- динамичен анализ на носещата конструкция на Въгледробилка II степен. Работен проект за усилване.

Характеристики на обекта:

 

Материал: стоманобетонни и стоманени конструкции

Предмет на разработката е установяване моментно състояние на строителната конструкция и възможността да понесе натоварвания, регламентирани в нормативната уредба, действаща към 2005 година, както и присъщите за сградата технологични натоварвания.

Собственик: „ТЕЦ Марица Изток 3” АД
Инженеринг: „PB Power”, Германия
Изпълнител: Консорциум „DSD-RWE Solutions”
Независим Строителен Надзор: „Стройконтрол КК”

Година на проектиране: 2004 година
Въведен в експлоатация: 2005 година

Задача: Статико-динамичен анализ на носещата конструкция на Въгледробилка II степен. Оценка на остатъчния ресурс. Работен проект за усилване.