ПРОЕКТИ
BG | EN

През изминалите години от създаването си “ЕКСПРО-2000” е изпълнила над 600 проекта като основен проектант или подизпълнител по част “Строителни конструкции”. Проектите са с различен обем и степен на сложност.

Приоритет в работата на “ЕКСПРО-2000” е проектиране на строителни конструкции на промишлени енергийни обекти в: атомни-електроцентрали, топло-електроцентрали, газови централи, водно-енергийни централи, рафинерии, заводи за производство на целулоза и хартия, химически заводи, металургични заводи, фармацевтични заводи и други.

Освен промишлени обекти фирмата има и множество проектирани граждански такива, като еднофамилни къщи, жилищни сгради, административни и офис сгради, складове и други.  
 

 


 

 


 
 

 

  • Компресорна станция „Странджа”- реконструкция. Компресорен цех 1 и 2

Обект: Компресорна станция „Странджа”- реконструкция

Подобект: Компресорен цех 1 и 2

Характеристики на обекта:

Материал: стоманена конструкция
Височина: 10 метра
Дължина: 23 метра
Ширина: 15 метра
Тегло: 83.6 тона (стоманени конструкции)

Възложител: „Булгартрансгаз” ЕАД
Главен изпълнител: „Главболгарстрой” АД
Главен проектант: „Химкоплект-Инженеринг” АД

Година на проектиране: 2014 година
Въведен в експлоатация: 2016 година

Задача: Изработване на производствени чертежи.

EN