ПРОЕКТИ
BG | EN

През изминалите години от създаването си “ЕКСПРО-2000” е изпълнила над 600 проекта като основен проектант или подизпълнител по част “Строителни конструкции”. Проектите са с различен обем и степен на сложност.

Приоритет в работата на “ЕКСПРО-2000” е проектиране на строителни конструкции на промишлени енергийни обекти в: атомни-електроцентрали, топло-електроцентрали, газови централи, водно-енергийни централи, рафинерии, заводи за производство на целулоза и хартия, химически заводи, металургични заводи, фармацевтични заводи и други.

Освен промишлени обекти фирмата има и множество проектирани граждански такива, като еднофамилни къщи, жилищни сгради, административни и офис сгради, складове и други.   • ТЕЦ “Марица Изток 1” – Газоходи на Блок 5 и 6.

Обект: Брикел - ТЕЦ „Марица Изток 1”

Подобект: Газоходи на Блокове 5 и 6

Характеристики на обекта:

Материал: стоманена конструкция
Средна височина: 12.00 метра
Дължина: около 100 метра
Сечение: яйцевидно сечение с размери 3.00/6.00 метра
Тегло: около 200 тона

Стоманена заварена конструкция върху монолитни фундаменти; яйцевидно сечение на газохода с размери 300/600 см.

Крайно ограничено място за разполагане и монтаж на газохода.

Собственик: „Брикел” ЕАД
Главен изпълнител: „Атоменергоремонт” ЕАД Козлодуй
Възложител: „Брикел” ЕАД

Година на проектиране: 2003 година
Въведен в експлоатация: 2005 година

Задача: Работен проект на стоманената и стоманобетонната конструкции.

EN