ПРОЕКТИ
BG | EN

През изминалите години от създаването си “ЕКСПРО-2000” е изпълнила над 600 проекта като основен проектант или подизпълнител по част “Строителни конструкции”. Проектите са с различен обем и степен на сложност.

Приоритет в работата на “ЕКСПРО-2000” е проектиране на строителни конструкции на промишлени енергийни обекти в: атомни-електроцентрали, топло-електроцентрали, газови централи, водно-енергийни централи, рафинерии, заводи за производство на целулоза и хартия, химически заводи, металургични заводи, фармацевтични заводи и други.

Освен промишлени обекти фирмата има и множество проектирани граждански такива, като еднофамилни къщи, жилищни сгради, административни и офис сгради, складове и други.  
 

 


 

 


 


  • „МОНДИ Стамболийски”, гр.Стамболийски - Опорна конструкция за Бака за черна луга Т-11

Обект: „Монди Стамболийски”, гр.Стамболийски

Подобект: Опорна конструкция за Бака за черна луга Т-11

Характеристики на обекта:

Материал: стоманена опорна конструкция; стоманобетонен фундамент
Диаметър на бака:7.5 метра
Височина на стоманената опорна конструкция и баката: 13.60 метра

Този проект е част от общата реконструкция и модернизация на предприятието. Върху опорна конструкция се монтира бака Т-11 за кристална черна луга, с обем 420 м3. Самият съд се монтира на 4300 мм над ниво терен. Съдът се състои от горна цилиндрична и долна конусна част. Съдът не е в обхвата на този проект. Опира се в осем точки, върху осем колони, разположени симетрично през 45 градуса.

Възложител: „МОНДИ Стамболийски” ЕАД

Година на проектиране: 2015 година
Въведен в експлоатация: 2015 година

Задача: Работен проект на стоманобетонен фундамент и стоманена опорна конструкция.

EN