ПРОЕКТИ
BG | EN

През изминалите години от създаването си “ЕКСПРО-2000” е изпълнила над 600 проекта като основен проектант или подизпълнител по част “Строителни конструкции”. Проектите са с различен обем и степен на сложност.

Приоритет в работата на “ЕКСПРО-2000” е проектиране на строителни конструкции на промишлени енергийни обекти в: атомни-електроцентрали, топло-електроцентрали, газови централи, водно-енергийни централи, рафинерии, заводи за производство на целулоза и хартия, химически заводи, металургични заводи, фармацевтични заводи и други.

Освен промишлени обекти фирмата има и множество проектирани граждански такива, като еднофамилни къщи, жилищни сгради, административни и офис сгради, складове и други.  • Газова централа, с.Мрамор, гр.София
Обект: Газова централа с комбиниран цикъл на производство на електроенергия в с.Мрамор, гр.София EN

Характеристики на обекта:

Проектът има за задача разработване, изграждане и въвеждане в експлоатация на Газова централа с комбиниран цикъл на производство на електроенергия в с.Мрамор, България, на разстояние 10 км от столицата София, с очаквана инсталационна мощност от 115 MW.

Инвеститор: "Group Five", Южна Африка
Главен проектант: "Enprode Engineering and Consulting", Турция
Възложител: "Петромакс Пауър" ООД

Година на проектиране: 2009–2010 година

Задача: Договор за услуги с цел получаване на строително разрешение за проект „Газова централа с комбиниран цикъл на производство на електроенергия в с.Мрамор”; консултантска дейност и верификация на проекти по част „Архитектурно-строителна”.