ПРОЕКТИ
BG | EN

През изминалите години от създаването си “ЕКСПРО-2000” е изпълнила над 600 проекта като основен проектант или подизпълнител по част “Строителни конструкции”. Проектите са с различен обем и степен на сложност.

Приоритет в работата на “ЕКСПРО-2000” е проектиране на строителни конструкции на промишлени енергийни обекти в: атомни-електроцентрали, топло-електроцентрали, газови централи, водно-енергийни централи, рафинерии, заводи за производство на целулоза и хартия, химически заводи, металургични заводи, фармацевтични заводи и други.

Освен промишлени обекти фирмата има и множество проектирани граждански такива, като еднофамилни къщи, жилищни сгради, административни и офис сгради, складове и други. 
  • ТЕЦ “Марица Изток 2” - Сероочистваща инсталация, Блок 5 и 6

Обект: ТЕЦ „Марица Изток 2”- Блок 5 и 6

Подобект: Сероочистваща инсталация, Блок 5 и 6. Носеща конструкция върху стоманен абсорбер за поддържане на комин.

Характеристики на обекта:

Материал: GRP материал (комин); стоманена конструкция (опорна конструкция)
Височина: 135 метра (комин); 127 метра (опорна конструкция)
Диаметър: 9.00 метра (комин)
Тегло: 282 тона (опорна конструкция)

Опорна стоманена конструкция за GRP - комин, която стъпва върху стоманен абсорбер на кота +50м в 8 точки; размери в план - осмоъгълник със страна 7.271 метра при стъпването върху абсорбера и 4.095 метра при върха.

Инвеститор: „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД
Главен подизпълнител: „ВЕТРОРЕЗИНА БАЛКАН”ООД

Година на проектиране: 2010-2012 година
Въведен в експлоатация: 2012 година

Задача: Проектиране на стоманена носеща конструкция за GRP – комин с височина 135 м.

EN