ПРОЕКТИ
BG | EN

През изминалите години от създаването си “ЕКСПРО-2000” е изпълнила над 600 проекта като основен проектант или подизпълнител по част “Строителни конструкции”. Проектите са с различен обем и степен на сложност.

Приоритет в работата на “ЕКСПРО-2000” е проектиране на строителни конструкции на промишлени енергийни обекти в: атомни-електроцентрали, топло-електроцентрали, газови централи, водно-енергийни централи, рафинерии, заводи за производство на целулоза и хартия, химически заводи, металургични заводи, фармацевтични заводи и други.

Освен промишлени обекти фирмата има и множество проектирани граждански такива, като еднофамилни къщи, жилищни сгради, административни и офис сгради, складове и други.  
 

 


 

 


 
 

 


 


 

 

 

   • Складово хале и административна сграда- НПЗ „Военна рампа”, град София.
Обект: Складово хале и административна сграда - кв. „Военна рампа”, град София EN

Характеристики на обекта:

Разгъната площ на административната сграда: 900 м2 Монолитна стоманобетонна носеща конструкция на административната сграда и стоманена конструкция на складово хале.

Възложител: „Хъс” ООД
Главен проектант: „Щрих” ООД

Година на проектиране: 2005 година
Въведен в експлоатация: 2006 година

Задача: Работен проект по част „Строително-конструктивна”.