ПРОЕКТИ
BG | EN

През изминалите години от създаването си “ЕКСПРО-2000” е изпълнила над 600 проекта като основен проектант или подизпълнител по част “Строителни конструкции”. Проектите са с различен обем и степен на сложност.

Приоритет в работата на “ЕКСПРО-2000” е проектиране на строителни конструкции на промишлени енергийни обекти в: атомни-електроцентрали, топло-електроцентрали, газови централи, водно-енергийни централи, рафинерии, заводи за производство на целулоза и хартия, химически заводи, металургични заводи, фармацевтични заводи и други.

Освен промишлени обекти фирмата има и множество проектирани граждански такива, като еднофамилни къщи, жилищни сгради, административни и офис сгради, складове и други.  
 

 


 

 


 
 

 


 

  • Модернизация и разширение на Цинков завод, гр.Кърджали. Нов пържилен цех и система за сярна киселина. Електро-командна сграда
Обект: Нов цинков завод EN

Подобект: Електро-командна сграда.

Характеристики на обекта:

 

Материал: стоманобетонна конструкция

Сградата е между числови оси „1” и „7” и редове „А” и С”. В зоната между оси „1” и „4” има сутеренна част- конструктивна кота -2.75м; ел- помещение- конструктивна кота -0.05м; трафокамери - 5бр., отделени една от друга с тухлени зидове и покрив на кота +4.60м; на кота +5.65м има ел табла, разположени върху двоен под за преминаване на кабелите. Зоната между оси „4” и „7” няма сутеренна част; на конструктивни коти -0.05м и +2.95м са разположени офисни части; на кота +6.40м има командни зали. Покривът е на кота +9.84м (горен ръб стоманобетонна плоча).

Възложител: „Хармони 2012”
Изпълнител: „ SNC-LAVALIN ”
Главен проектант: „Химкоплект-Инженеринг” АД

Година на проектиране: 2014-2015 година

Задача: Изработване на технически проект по част строително-конструктивна.