ПРОЕКТИ
BG | EN

През изминалите години от създаването си “ЕКСПРО-2000” е изпълнила над 600 проекта като основен проектант или подизпълнител по част “Строителни конструкции”. Проектите са с различен обем и степен на сложност.

Приоритет в работата на “ЕКСПРО-2000” е проектиране на строителни конструкции на промишлени енергийни обекти в: атомни-електроцентрали, топло-електроцентрали, газови централи, водно-енергийни централи, рафинерии, заводи за производство на целулоза и хартия, химически заводи, металургични заводи, фармацевтични заводи и други.

Освен промишлени обекти фирмата има и множество проектирани граждански такива, като еднофамилни къщи, жилищни сгради, административни и офис сгради, складове и други.   • ТЕЦ “Марица Изток 2” - Сероочистваща инсталация, Блок 7 и Блок 8

Обект: ТЕЦ „Марица Изток 2” - Блок 7 и Блок 8

Подобект: Сероочистваща инсталация, Блок 7 и Блок 8.
Носещи конструкции за поддържане на комини

Характеристики на обекта:

Материал: GRP материал (комини); стоманена конструкция (опорни конструкции)
Височина: 135 метра (комини); 120 метра и 33 метра (опорни конструкции)
Диаметър: 6.50 метра (комини)
Тегло: 1100 тона (опорни конструкции)

Изградени се два нови газохода от GRP – материал, които започват от съществуващия компенсатор на изхода на абсорбера. Новите газоходи достигат до два GRP–комина. Диаметърът на тръбите е 6500 мм. На кота +37.45 осово, хоризонталният газоход преминава към вертикалния комин.

Възложител: „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД
Главен изпълнител: ДЗЗД „МКИ-ВЕТРОРЕЗИНА БАЛКАН-ВИТО 95”

Година на проектиране: 2008-2010 година
Въведен в експлоатация: 2010 година

Задача: Проектиране на стоманена носеща конструкция за GRP – комин с височина 135 м и газоход. Проектиране на фундамент върху изливни пилоти.

EN