ПРОЕКТИ
BG | EN

През изминалите години от създаването си “ЕКСПРО-2000” е изпълнила над 600 проекта като основен проектант или подизпълнител по част “Строителни конструкции”. Проектите са с различен обем и степен на сложност.

Приоритет в работата на “ЕКСПРО-2000” е проектиране на строителни конструкции на промишлени енергийни обекти в: атомни-електроцентрали, топло-електроцентрали, газови централи, водно-енергийни централи, рафинерии, заводи за производство на целулоза и хартия, химически заводи, металургични заводи, фармацевтични заводи и други.

Освен промишлени обекти фирмата има и множество проектирани граждански такива, като еднофамилни къщи, жилищни сгради, административни и офис сгради, складове и други. 
  • ТЕЦ „Марица Изток 1” и Брикел. Основни сгради
Обект: ТЕЦ „Марица Изток 1” и Брикетна фабрика EN

Подобект: Основни сгради в ТЕЦ и Брикетна фабрика.

Възложител: ТЕЦ „Марица Изток 1”

Година на проектиране: 2000–2009 година
Въведен в експлоатация: проектите са частично реализирани

Задача: Статико-динамичен анализ, оценка на сеизмичната устойчивост на строителните конструкции на всички основни сгради в ТЕЦ „Марица Изток 1” и Брикетна фабрика.