ПРОЕКТИ
BG | EN

През изминалите години от създаването си “ЕКСПРО-2000” е изпълнила над 600 проекта като основен проектант или подизпълнител по част “Строителни конструкции”. Проектите са с различен обем и степен на сложност.

Приоритет в работата на “ЕКСПРО-2000” е проектиране на строителни конструкции на промишлени енергийни обекти в: атомни-електроцентрали, топло-електроцентрали, газови централи, водно-енергийни централи, рафинерии, заводи за производство на целулоза и хартия, химически заводи, металургични заводи, фармацевтични заводи и други.

Освен промишлени обекти фирмата има и множество проектирани граждански такива, като еднофамилни къщи, жилищни сгради, административни и офис сгради, складове и други.  
 

 


 

 


   • „МОНДИ Стамболийски”, гр.Стамболийски - Обслужващи площадки в зоната на Сградата на котела, ХВО и Фабриката за хартия

Обект: „Монди Стамболийски”, гр.Стамболийски

Подобект: Обслужващи площадки в зоната на Сградата на котела, ХВО и Фабриката за хартия.

Характеристики на обекта:

  Материал: стоманени опорни конструкции; стоманобетонен фундамент

Този проект е част от общата реконструкция и модернизация на предприятието. Той включва изграждане на обслужващи площадки за достъп до ново оборудване в зоната на Сградата на котела, ХВО и Фабриката за хартия.

Собственик: „МОНДИ Стамболийски” ЕАД
Възложител: “Vamet Technologies Oy”, Финландия; “Valmet AB”, Швеция

Година на проектиране: 2015 година
Въведен в експлоатация: 2015 година

Задача: Работен проект на стоманени опорни конструкции за обслужващи площадки.

EN