ПРОЕКТИ
BG | EN

През изминалите години от създаването си “ЕКСПРО-2000” е изпълнила над 600 проекта като основен проектант или подизпълнител по част “Строителни конструкции”. Проектите са с различен обем и степен на сложност.

Приоритет в работата на “ЕКСПРО-2000” е проектиране на строителни конструкции на промишлени енергийни обекти в: атомни-електроцентрали, топло-електроцентрали, газови централи, водно-енергийни централи, рафинерии, заводи за производство на целулоза и хартия, химически заводи, металургични заводи, фармацевтични заводи и други.

Освен промишлени обекти фирмата има и множество проектирани граждански такива, като еднофамилни къщи, жилищни сгради, административни и офис сгради, складове и други.  
 

 


 

 


  • „Петролен терминал” разширение - гр.Нови Искър-Фундаменти на резервоари за дизелово гориво
Обект: „Петролен терминал” разширение - гр.Нови Искър EN

Подобект: Фундаменти за два броя резервоари за дизелово гориво с обем 10 000 м3

Характеристики на обекта:

Материал: стоманени резервоари; стоманобетонови фундаменти
Височина: 12.10 метра (на резервоара)
Диаметър: 34.35 метра (на резервоара)
Обем: 10 000 м3 (на резервоара)

Инвеститор: „САКСА” ООД
Главен изпълнител: „Монтаж Комплект Инженеринг” ЕООД

Година на проектиране: година 2010
Въведен в експлоатация: година 2010

Задача: Проектиране на фундаменти на два резервоара с обем по 10 000 м3 върху баластрова възглавница.