ПРОЕКТИ
BG | EN

През изминалите години от създаването си “ЕКСПРО-2000” е изпълнила над 600 проекта като основен проектант или подизпълнител по част “Строителни конструкции”. Проектите са с различен обем и степен на сложност.

Приоритет в работата на “ЕКСПРО-2000” е проектиране на строителни конструкции на промишлени енергийни обекти в: атомни-електроцентрали, топло-електроцентрали, газови централи, водно-енергийни централи, рафинерии, заводи за производство на целулоза и хартия, химически заводи, металургични заводи, фармацевтични заводи и други.

Освен промишлени обекти фирмата има и множество проектирани граждански такива, като еднофамилни къщи, жилищни сгради, административни и офис сгради, складове и други.  
 

 


 

 


 
 

 


 


 

 

 

  • Модернизация и разширение на Цинков завод, гр.Кърджали. Нов пържилен цех и система за сярна киселина. Инсталация за киселина - мокра очистка на газа
Обект: Нов цинков завод EN

Подобект: Инсталация за киселина - мокра очистка на газа.

Характеристики на обекта:

 

Материал: стоманена конструкция

Възложител: „Хармони 2012”
Изпълнител: „SNC-LAVALIN”
Главен проектант: „Химкоплект-Инженеринг” АД

Година на проектиране: 2014-2015 година

Задача: Изработване на сравнителни изчисления. Верификация на документация.