ПРОЕКТИ
BG | EN

През изминалите години от създаването си “ЕКСПРО-2000” е изпълнила над 600 проекта като основен проектант или подизпълнител по част “Строителни конструкции”. Проектите са с различен обем и степен на сложност.

Приоритет в работата на “ЕКСПРО-2000” е проектиране на строителни конструкции на промишлени енергийни обекти в: атомни-електроцентрали, топло-електроцентрали, газови централи, водно-енергийни централи, рафинерии, заводи за производство на целулоза и хартия, химически заводи, металургични заводи, фармацевтични заводи и други.

Освен промишлени обекти фирмата има и множество проектирани граждански такива, като еднофамилни къщи, жилищни сгради, административни и офис сгради, складове и други.  
 

 


 

 


 
  • “Аурубис България”, гр.Пирдоп - Нова рафинерия за електролитна мед. Ремонтни площадки с обслужване на електротелфери и стълби за достъп
Обект: “Аурубис България”, гр.Пирдоп EN

Подобект: Нова рафинерия за електролитна мед. Ремонтни площадки с обслужване на електротелфери и стълби за достъп.

Характеристики на обекта:

 

Материал: стоманени конструкции

Новата рафинерия за електролитна мед е с размери в план 72/148м. По дължина на конструкцията са разположени два обслужващи крана (с товароносимост 28т) с подпорно разстояние 36м. В зоната между оси „1” и „2” и на разстояния 15.500м от двете страни на ос „ B ” се монтират две телферни греди. Предвидените телфери са за обслужване на крановете.

Възложител: „Аурубис България” АД
Главен изпълнител: „ЕНЕРГОМОНТАЖ-ВЕЦ” АД

Година на проектиране: 2010 година
Въведен в експлоатация: 2010 година

Задача: Работен проект на стоманена конструкция за обслужващи площадки.