ПРОЕКТИ
BG | EN

През изминалите години от създаването си “ЕКСПРО-2000” е изпълнила над 600 проекта като основен проектант или подизпълнител по част “Строителни конструкции”. Проектите са с различен обем и степен на сложност.

Приоритет в работата на “ЕКСПРО-2000” е проектиране на строителни конструкции на промишлени енергийни обекти в: атомни-електроцентрали, топло-електроцентрали, газови централи, водно-енергийни централи, рафинерии, заводи за производство на целулоза и хартия, химически заводи, металургични заводи, фармацевтични заводи и други.

Освен промишлени обекти фирмата има и множество проектирани граждански такива, като еднофамилни къщи, жилищни сгради, административни и офис сгради, складове и други. 

  • ТЕЦ “Марица Изток 2”- Рехабилитация на фасади на Машинна зала, Блокове от 5 до 8

Обект: „Марица Изток 2”

Подобект: Рехабилитация на фасади на Машинна зала, Блокове от 5 до 8

Характеристики на обекта:

Целта на разработката е да се реновират съществуващите фасади на Машинна зала.

Възложител: ТЕЦ „Марица Изток 2” ЕАД
Изпълнител: “Чахов” ООД

Година на проектиране: 2009; 2015 година
Въведен в експлоатация: 2009; 2015 година

Задача: Работен проект за рехабилитация на фасади на Машинна зала по части „Строително- конструктивна” и „Архитектурна”.

EN