ПРОЕКТИ
BG | EN

През изминалите години от създаването си “ЕКСПРО-2000” е изпълнила над 600 проекта като основен проектант или подизпълнител по част “Строителни конструкции”. Проектите са с различен обем и степен на сложност.

Приоритет в работата на “ЕКСПРО-2000” е проектиране на строителни конструкции на промишлени енергийни обекти в: атомни-електроцентрали, топло-електроцентрали, газови централи, водно-енергийни централи, рафинерии, заводи за производство на целулоза и хартия, химически заводи, металургични заводи, фармацевтични заводи и други.

Освен промишлени обекти фирмата има и множество проектирани граждански такива, като еднофамилни къщи, жилищни сгради, административни и офис сгради, складове и други.  
 

 


 

 


 
 

  • “Балканфарма Дупница” – Естакади за тръбопроводи
Обект: “Балканфарма Дупница” EN

Подобект: Естакади за тръбопроводи.

Характеристики на обекта:

 

Материал: стоманени и стоманобетонни конструкции

Общата дължина на естакадата е около 1000 метра. Съставена е от различни типове стоманени и стоманобетонни елементи – колони и греди. Колоните са на разстояния от 3 метра до 15 метра. Височините са различни - от 5 до 8.8 метра.

Възложител: „Балканфарма Дупница” АД
Изпълнител: „Бултерм-България” ООД

Година на проектиране: 2015 година

Задача: Оценка на състоянието и проект за укрепване и възстановяване на съществуващи естакади за тръбопроводи. Работен проект на нови опори.