ПРОЕКТИ
BG | EN

През изминалите години от създаването си “ЕКСПРО-2000” е изпълнила над 600 проекта като основен проектант или подизпълнител по част “Строителни конструкции”. Проектите са с различен обем и степен на сложност.

Приоритет в работата на “ЕКСПРО-2000” е проектиране на строителни конструкции на промишлени енергийни обекти в: атомни-електроцентрали, топло-електроцентрали, газови централи, водно-енергийни централи, рафинерии, заводи за производство на целулоза и хартия, химически заводи, металургични заводи, фармацевтични заводи и други.

Освен промишлени обекти фирмата има и множество проектирани граждански такива, като еднофамилни къщи, жилищни сгради, административни и офис сгради, складове и други.   • ТЕЦ “Марица Изток 2”- Стоманен вертикален цилиндричен резервоар с обем 90 м3 за съхранение на техническа сярна киселина с концентрация 96% в ХВО
Обект: ТЕЦ „Марица Изток 2” EN

Подобект: Стоманен вертикален цилиндричен резервоар с обем 90 м3 за съхранение на техническа сярна киселина с концентрация 96% в ХВО.

Характеристики на обекта:

Материал: стоманена конструкция
Височина: 6 метра
Диаметър: 4.5 метра

Проектът включва три резервоара за техническа сярна киселина с концентрация 96%, които се изпълняват в различни етапи. Резервоарите се намират в цех ХВО–външна част, западно от сградата. Единият резервоар се изгражда върху нов фундамент, а другите два върху съществуващи такива на вече демонтирани резервоари.

Възложител: ТЕЦ „Марица Изток 2” ЕАД

Година на проектиране: 2015 година
Въведен в експлоатация: 2015 година

Задача: Работен проект на стоманен вертикален цилиндричен резервоар с обем 90 м3 за съхранение на техническа сярна киселина с концентрация 96% в ХВО.