ПРОЕКТИ
BG | EN

През изминалите години от създаването си “ЕКСПРО-2000” е изпълнила над 600 проекта като основен проектант или подизпълнител по част “Строителни конструкции”. Проектите са с различен обем и степен на сложност.

Приоритет в работата на “ЕКСПРО-2000” е проектиране на строителни конструкции на промишлени енергийни обекти в: атомни-електроцентрали, топло-електроцентрали, газови централи, водно-енергийни централи, рафинерии, заводи за производство на целулоза и хартия, химически заводи, металургични заводи, фармацевтични заводи и други.

Освен промишлени обекти фирмата има и множество проектирани граждански такива, като еднофамилни къщи, жилищни сгради, административни и офис сгради, складове и други.  
 

 


 

 


 
 

 


 


 

 

 

  


 

  • Жилищна сграда за сезонно ползване в местност “Байова Борика” гр. Разлог

Обект: Жилищна сграда, гр.Разлог

Характеристики на обекта:

Разгъната площ: 10000 м2 и сложна форма в план; две тела, Монолитна стоманобетонна носеща конструкция.

Възложител: „Кей Дивелъпмънт” ЕООД

Година на проектиране: 2007 година

Задача: Работен проект по част „Строително-конструктивна”.

EN