ПРОЕКТИ
BG | EN

През изминалите години от създаването си “ЕКСПРО-2000” е изпълнила над 600 проекта като основен проектант или подизпълнител по част “Строителни конструкции”. Проектите са с различен обем и степен на сложност.

Приоритет в работата на “ЕКСПРО-2000” е проектиране на строителни конструкции на промишлени енергийни обекти в: атомни-електроцентрали, топло-електроцентрали, газови централи, водно-енергийни централи, рафинерии, заводи за производство на целулоза и хартия, химически заводи, металургични заводи, фармацевтични заводи и други.

Освен промишлени обекти фирмата има и множество проектирани граждански такива, като еднофамилни къщи, жилищни сгради, административни и офис сгради, складове и други.    • ТЕЦ “Марица Изток 3” – рехабилитация. Стоманобетонни резервоари – 2 броя

Обект: ТЕЦ „Марица Изток 3”

Подобект: Стоманобетонни резервоари за варовик.

Характеристики на обекта:

Материал: стоманобетон
Височина: 7.80 метра
Диаметър: 8.00 метра
Обем: 400 м3

Резервоарът представлява монолитна стоманобетонна конструкция, която включва фундамент, стени и покривна плоча с вътрешна изолация. Съдържание: варовикова суспензия с максимална температура 70°С.

Собственик: „ТЕЦ Марица Изток 3” АД
Инженеринг: „PB Power”, Германия
Изпълнител: Консорциум „DSD-RWE Solutions”
Независим Строителен Надзор: „Стройконтрол КК”
Изпълнител на стоманобетонната конструкция: „Балкански 2000” ООД

Година на проектиране: 2004 година
Въведен в експлоатация: 2005 година

Задача: Работен проект на стоманобетонната конструкция.

EN