ПРОЕКТИ
BG | EN

През изминалите години от създаването си “ЕКСПРО-2000” е изпълнила над 600 проекта като основен проектант или подизпълнител по част “Строителни конструкции”. Проектите са с различен обем и степен на сложност.

Приоритет в работата на “ЕКСПРО-2000” е проектиране на строителни конструкции на промишлени енергийни обекти в: атомни-електроцентрали, топло-електроцентрали, газови централи, водно-енергийни централи, рафинерии, заводи за производство на целулоза и хартия, химически заводи, металургични заводи, фармацевтични заводи и други.

Освен промишлени обекти фирмата има и множество проектирани граждански такива, като еднофамилни къщи, жилищни сгради, административни и офис сгради, складове и други.  
 

 


 

 


 
 

 


 


 

 

 

 


  • „Захарни заводи” гр.Горна Оряховица. Спиртна фабрика - частично разрушаване на съществуваща сграда

Обект: Захарни заводи „Горна Оряховица”.

Подобект: Спиртна фабрика- частично разрушаване на съществуваща сграда.

Характеристики на обекта:

 

Материал: стоманена и стоманобетонна конструкция

Възложител: „Захарни заводи” АД - гр.Горна Оряховица

Година на проектиране: 2015 година
Въведен в експлоатация: 2015 година

Задача: Работен проект за частично разрушаване на съществуваща сграда.

EN