ПРОЕКТИ
BG | EN

През изминалите години от създаването си “ЕКСПРО-2000” е изпълнила над 600 проекта като основен проектант или подизпълнител по част “Строителни конструкции”. Проектите са с различен обем и степен на сложност.

Приоритет в работата на “ЕКСПРО-2000” е проектиране на строителни конструкции на промишлени енергийни обекти в: атомни-електроцентрали, топло-електроцентрали, газови централи, водно-енергийни централи, рафинерии, заводи за производство на целулоза и хартия, химически заводи, металургични заводи, фармацевтични заводи и други.

Освен промишлени обекти фирмата има и множество проектирани граждански такива, като еднофамилни къщи, жилищни сгради, административни и офис сгради, складове и други.  
 

 


 

 

  • „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” - Фундамент на резервоар за керосин

Обект: „Лукойл Нефтохим Бургас”

Подобект: Фундамент на резервоар за керосин с обем
20 000 м3

Характеристики на обекта:

Материал: стоманен резервоар; стоманобетонов фундамент
Височина: 12.30метра
Диаметър: 46.00 метра
Обем: 20 000 м3

Този фундамент е част от Резервоарен парк 2/2. Върху него се монтира стоманен резервоар с обем 20 000 м3.

Инвеститор: „Лукойл Нефтохим Бургас” АД
Главен изпълнител: „Монтаж Комплект Инженеринг” ЕООД

Година на проектиране: година 2012
Въведен в експлоатация: година 2012

Задача: Работен проект за фундамент на нов резервоар за керосин и събирателна вана към него.

EN