ПРОЕКТИ
BG | EN

През изминалите години от създаването си “ЕКСПРО-2000” е изпълнила над 600 проекта като основен проектант или подизпълнител по част “Строителни конструкции”. Проектите са с различен обем и степен на сложност.

Приоритет в работата на “ЕКСПРО-2000” е проектиране на строителни конструкции на промишлени енергийни обекти в: атомни-електроцентрали, топло-електроцентрали, газови централи, водно-енергийни централи, рафинерии, заводи за производство на целулоза и хартия, химически заводи, металургични заводи, фармацевтични заводи и други.

Освен промишлени обекти фирмата има и множество проектирани граждански такива, като еднофамилни къщи, жилищни сгради, административни и офис сгради, складове и други. 

  • ТЕЦ “Марица Изток 2” - Блок 7 и 8 Сероочистваща инсталация

Обект: ТЕЦ „Марица Изток 2”

Подобект: Блок 7 и 8 Сероочистваща инсталация.

Характеристики на обекта:

Материал: стоманена конструкция
Височина: до 45 метра
Тегло: около 2000 тона

Сероочистваща инсталация на Блокове 7 и 8 на ТЕЦ “Марица Изток 2”. Съдържа опорни конструкции на газоходи, самите газоходи, помпена сграда, естакади и стоманени конструкции. Обектът е от най-висока категория по сложност. Изцяло стоманена конструкция с връзки на високоякостни болтове.

Инвеститор: „Национална Енергийна Компания” ЕАД и
ТЕЦ „Марица Изток 2” ЕАД
Главен изпълнител: „Монтаж Комплект Инженеринг” ЕООД
Възложител: Консорциум „Кльокнер INA/S-H-U”, Германия

Година на проектиране: 2001–2002 година
Въведен в експлоатация: 2002 година

Задача: Работен проект по одобрен идеен проект, изработен от Бюро „Хайлман”, Германия.

EN