ПРОЕКТИ
BG | EN

През изминалите години от създаването си “ЕКСПРО-2000” е изпълнила над 600 проекта като основен проектант или подизпълнител по част “Строителни конструкции”. Проектите са с различен обем и степен на сложност.

Приоритет в работата на “ЕКСПРО-2000” е проектиране на строителни конструкции на промишлени енергийни обекти в: атомни-електроцентрали, топло-електроцентрали, газови централи, водно-енергийни централи, рафинерии, заводи за производство на целулоза и хартия, химически заводи, металургични заводи, фармацевтични заводи и други.

Освен промишлени обекти фирмата има и множество проектирани граждански такива, като еднофамилни къщи, жилищни сгради, административни и офис сгради, складове и други.   • ТЕЦ “Марица Изток 2”- Статико-динамичен анализ на носещата конструкция на котли 1, 2 (Блок 1). Работен проект за усилване

Обект: ТЕЦ „Марица Изток 2”

Подобект: Статико-динамичен анализ на носещата конструкция на котли 1, 2 (Блок 1). Работен проект за усилване.

Характеристики на обекта:

Материал: стоманена конструкция
Височина: 38 метра
Дължина: около 19.2 метра
Ширина: 11 метра

Модернизацията на КА №1 и №2 включва изграждане на нови газоплътни екрани. При това положение отпада ограждащата защитна зидана топлоизолация в определени зони по височина на котела и се заменя с по-ефективна и по-лека.

Възложител: ТЕЦ „Марица Изток 2” ЕАД

Година на проектиране: 2014 година
Въведен в експлоатация: 2015 година

Задача: Статико-динамичен анализ на носещата конструкция на котли 1, 2 (Блок 1). Работен проект за усилване.

EN