ПРОЕКТИ
BG | EN

През изминалите години от създаването си “ЕКСПРО-2000” е изпълнила над 600 проекта като основен проектант или подизпълнител по част “Строителни конструкции”. Проектите са с различен обем и степен на сложност.

Приоритет в работата на “ЕКСПРО-2000” е проектиране на строителни конструкции на промишлени енергийни обекти в: атомни-електроцентрали, топло-електроцентрали, газови централи, водно-енергийни централи, рафинерии, заводи за производство на целулоза и хартия, химически заводи, металургични заводи, фармацевтични заводи и други.

Освен промишлени обекти фирмата има и множество проектирани граждански такива, като еднофамилни къщи, жилищни сгради, административни и офис сгради, складове и други.  
   • ТЕЦ “Марица Изток 3” – Модификация на котли с цел намаляване на NOx емисии под 180 mg/Nm3
    (нормализирани при 6% О2), Блок 1, 2, 3, 4

Обект: ТЕЦ „Марица Изток 3”

Подобект: Модификация на котли с цел намаляване на NOx емисии под 180 mg/Nm3 (нормализирани при 6% O2).

Характеристики на обекта:

 

Материал: стоманени конструкции

Технологичното задание и разработката на модела на новите въздуховоди са предоставени от Възложителя - „Steinmüller engineering”-Германия. Местоположението на опорите и подвеските, технологичните товари, както и изисквания към новата конструкция, също са представени от Възложителя.

Собственик: „КОНТУР ГЛОБАЛ Марица Изток 3” АД
Възложител: „КОНТУР ГЛОБАЛ Марица Изток 3” АД и
„Steinmüller engineering”-Германия
Главен Изпълнител: „СИМЕНС” ЕООД, България

Година на проектиране: 2012 година (за Блок 4);
2013 година (за Блок 3); 2014 година (за Блок 2);
2015 година (за Блок 1).

Въведен в експлоатация: 2012 година (за Блок 4);
2013 година (за Блок 3); 2014 година (за Блок 2);
2015 година (за Блок 1).

Задача: Работен проект за Опорно подвесна система на въздуховоди надгоривен въздух - предна и задна стена. Верификация на документация. Консултантски услуги.

EN