ПРОЕКТИ
BG | EN

През изминалите години от създаването си “ЕКСПРО-2000” е изпълнила над 600 проекта като основен проектант или подизпълнител по част “Строителни конструкции”. Проектите са с различен обем и степен на сложност.

Приоритет в работата на “ЕКСПРО-2000” е проектиране на строителни конструкции на промишлени енергийни обекти в: атомни-електроцентрали, топло-електроцентрали, газови централи, водно-енергийни централи, рафинерии, заводи за производство на целулоза и хартия, химически заводи, металургични заводи, фармацевтични заводи и други.

Освен промишлени обекти фирмата има и множество проектирани граждански такива, като еднофамилни къщи, жилищни сгради, административни и офис сгради, складове и други. 

  • ТЕЦ “Марица Изток 2”- Стоманен вертикален цилиндричен резервоар с обем 100 м3 за съхранение на 50% разтвор на NaOH в ХВО

Обект: „Марица Изток 2”

Подобект: Стоманен вертикален цилиндричен резервоар с обем 100 м3 за съхранение на 50% разтвор на NaOH в ХВО.

Характеристики на обекта:

Материал: стоманена конструкция
Височина: 4.4 метра
Диаметър: 5.4 метра

Резервоарът се намира в цех ХВО-външна част. Изграден е върху съществуващи фундаменти, върху които е имало монтиран подобен резервоар.

Възложител: ТЕЦ „Марица Изток 2” ЕАД

Година на проектиране: 2012 година
Въведен в експлоатация: 2012 година

Задача: Работен проект на стоманен вертикален цилиндричен резервоар с обем 100 м3 за съхранение на 50% разтвор на NaOH в ХВО.

EN