ПРОЕКТИ
BG | EN

През изминалите години от създаването си “ЕКСПРО-2000” е изпълнила над 600 проекта като основен проектант или подизпълнител по част “Строителни конструкции”. Проектите са с различен обем и степен на сложност.

Приоритет в работата на “ЕКСПРО-2000” е проектиране на строителни конструкции на промишлени енергийни обекти в: атомни-електроцентрали, топло-електроцентрали, газови централи, водно-енергийни централи, рафинерии, заводи за производство на целулоза и хартия, химически заводи, металургични заводи, фармацевтични заводи и други.

Освен промишлени обекти фирмата има и множество проектирани граждански такива, като еднофамилни къщи, жилищни сгради, административни и офис сгради, складове и други. 


  • TЕЦ “Марица Изток 2” - Сероочистваща инсталация, Блок 1, 2, 3 и 4

Обект: ТЕЦ „Марица Изток 2”- Блок 1, 2, 3 и 4

Подобект: Сероочистваща инсталация, Блок 1, 2, 3 и 4. Носеща конструкция за поддържане на комини 1, 2

Характеристики на обекта:

Материал: GRP материал (комини); стоманена конструкция (опорни конструкции)
Височина: 135 метра (комини); 120 метра (стоманена опорна конструкция)
Диаметър: 8.20 метра (комини)

Изградени са два GRP комина, които стъпват върху стоманена опорна конструкция с размери при основата 26/27.3 и 21.79/11.80 при върха.

Инвеститор: „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД
Главен подизпълнител: „ВЕТРОРЕЗИНА БАЛКАН” ООД,
„Монтаж Комплект Инженеринг” ЕООД

Година на проектиране: 2006-2008 година
Въведен в експлоатация: 2009 година

Задача: Проектиране на стоманена носеща конструкция за GRP – комини с височина 135 м.

EN